Uncategorized

Spice it up with accent colors

Some like it spicy, like me. I use my autumn accent colors for what it’s worth. I love mustard, rust, green, yellow,  orange and I can pull them off as long as they are the right hue and nuance for me. What I can’t pull off is the burgundy, cobalt blue, fuchsia, pink and most pastels among others. I need warm colors, they can be soft or deep, but they have to be warm. I can borrow some colors from spring, but never from summer or winter.

I tillegg til de nøytrale fargene så trenger vi også litt krydder i tilværelsen. Noen liker det godt krydret og noen er litt mer forsiktige. Jeg er en av dem som liker mye krydder så jeg elsker de typiske høstfargene sennepsgul, oker, rust og grønt. Også gult og oransje er favorittfarger. Jeg kan ikke bruke burgunder, koboltblå, fuksia, magenta ei heller de fleste pastellfarger. Jeg trenger varme farger, de kan være dype eller myke, men de må være varme.

DSC_0421

Some people say they can’t wear red, or they can’t wear green. That’s most likely wrong, they just haven’t tried on the right red or green yet. Most colors are represented in every seasonal palette, it’s just a matter of how the color has been put together, it’s about hue and chroma. Is it clear and warm, then it’s a spring color. Is it warm, but more muted and deep it’s an autumn color. Summer colors are cool and soft, while winter colors are cool and clear. Some nuances can be used by spring and summer, some by summer and winter, some by all seasons. True red for instance is neither cool or warm and is a color most of us can use. Here’s examples of green and in the different seasons. These are very typical examples. Pastel green for summer, bright and warm for spring, cool and clear for winter, warm and deep for autumn.

Ofte hører vi noen si at de ikke kler rødt, eller gult eller grønt. Mest sannsynlig tar de feil, de har bare ikke prøvd den rette nyansen ennå. De fleste farger er i alle årstidenes paletter. Det er hvordan fargene er satt sammen som avgjør hvilken årstid de tilhører. Generelt kan man si at om den er klar og varm så er den i vårens palett, er den varm, men mer dempet så er den i høstpaletten. Sommerens farger er kjølige og myke, mens vinterens farger er kjølige og klare. Her er typiske eksempler på grønnfarger som passer de forskjellige årstidene. Pastelgrønn til sommeren, klar og varm grønn til våren, kjølig og klar grønn til vinteren og varm og dyp i høstens palett.

IMG_3146

On my last post about the Neutrals I got a very good question from my Swedish friend Kristina. She asked If there is a way to use a black coat if you’re a summer, spring or autumn. Coats are often expensive, especially winter coats and many have invested in good quality coats. We have been lead to believe by the fashion industry, by bloggers, by influencers that black is the ultimate neutral. This has been told us the past 20 years, but oh it’s so wrong. Black only looks good on the winters and on certain deep autumns. The good news is you can still use your black quality coat if you only accessorize it with your best colors. The most important is to wear a scarf, it’s the item closest to our face that is most important to have in the right color. I have made a couple of collages to show how one black coat can be used by the different seasons.

I min forrige bloggpost om de Nøytrale  fargene så fikk jeg et godt spørsmål fra min svenske venninne Kristina. Hun spurte om hvordan man kan bruke en sort kåpe når man er sommer. Ytterklær er ofte dyre, spesielt ullkåper og mange har investert i en god sort kåpe. Vi har jo blitt forledet av moteindustrien, av bloggere og influencers til å tro at sort er den ultimate nøytrale fargen. Vi har blitt fortalt dette de siste 20 årene, men det er jo så feil. Sort kan se fantastisk ut om du er vinter, men de fleste andre bør styre unna. Må du kvitte deg med din sorte, dyre kåpe? Ikke nødvendigvis, du kan fremdeles bruke den om tilbehøret er i dine farger. Det viktigste er å bruke et skjerf, om du får en av dine beste farger opp mot ansiktet så nøytraliserer det inntrykket av den sorte kåpen. Her har jeg laget et par collager der jeg har tatt utgangspunkt i den samme sorte kåpen, mens tilbehøret er tilpasset den enkelte årstid.

 

IMG_3176
The summer woman can use soft pastels with the black coat. Pink, baby blue. She can also go bolder, like magenta, raspberry or soft teal.
IMG_3175
Spring women can add a fresh green scarf and use brown bag and boots. Also colors like orange, amber  and bright teal will look nice.
IMG_3174
This is the autumn woman’s take on the black coat. Mustard, rust, burnt orange and teal are also good colors for the accessories.
IMG_3173
The winter woman is the only one who really suits the black coat, she can wear it without a scarf. If she want to she can add some spice, raspberry red boots for instance. Or how about spicing it up with some cobalt blue or emerald green?

These are only suggestions, there are lots of other options in every season. What is equally important as if the color is warm or cold is also how much contrast you should have. If you have low contrast between hair, skin and eyes you will always look best with low contrast in your outfits. That is why in all color systems there are also sub categories in each season.

Dette er selvfølgelig bare forslag, det er mange andre alternativer for hver årstid. Noe som er like viktig som om en farge er varm eller kald er også hvor mye kontrast du trenger. Har du lite kontraster mellom hud, hår og øyne så vil du kle best å ha lite kontraster også i antrekkene dine. De fleste fargeanalyse systemer nå også har underkategorier i hver sesong.

In Color Alliance which is the system I work with there are 4 sub categories. Light, true, vivid and contrasting. In addition there are up to 31 categories again under each sub categori. There are 124 different autumn descriptions for women for instance. This is to detailed  so I can’t find out all by myself, what I do is find the skin, hair and eye coordinates and then a computer program gives the exact description of your coloring. After this I drape my clients in the different seasonal colors to double check if the result is correct. The personal palettes are then custom made out of this information. The description of my coloring is Contrasting Panache Autumn.

I Color Alliance systemet som jeg jobber med er det 4 underkategorier. Lys, ekte, livlig og kontrastrik. I tillegg er det opp til 31 kategorier igjen under hver underkategori. Det er f.eks hele 124 forskjellige kategorier av høstkvinner. Dette er alt for detaljert og avansert til at jeg skal kunne finne det ut selv, så det jeg gjør er å finne koordinatene for hud, hår og øyne. Disse koordinatene blir så lagt inn i et dataprogram og så får du den eksakte beskrivelsen av akkurat din fargesammensetning og din personlige fargepalett blir også bestilt ut fra dette. Det tar ca. 14 dager før du får paletten med dine farger.

Bor du i Bergensområdet og har lyst å ta en fargeanalyse, send en Mail til kari@colorsinstyle.com

It sure has developed a lot since the 80-90’s when you eiter was a summer, spring, autumn or winter.

Fargeanalysen har virkelig utviklet seg siden 80-90 tallet, da var du enten sommer, vinter, vår eller høst.

Until next time

Kari

 

 

 

 

 

9 thoughts on “Spice it up with accent colors”

  1. Thank you for this. All examples look so good. On the right person of course. When I got my colors ages ago there were thre sub categories for each season. And of course computer is used now! I suppose the result can be better that way. But much must depend on the analyser even now.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s